Kerkelijke eenheid

 

Christen ben je nooit alleen. Dus hoewel we als baptisten gemeente kunnen hechten aan bepaalde Bijbelse standpunten of voorkeuren, zoeken we tegelijkertijd ook waar mogelijk de eenheid met andere christenen. Een eenheid waar Jezus om bad en een eenheid die Hij mogelijke maakte aan het kruis. Dat is een eenheid op basis van Gods Woord, de Bijbel, waarin wij lezen dat iedereen die Jezus belijdt als Redder en Heer onze broer of zus is.

 

Protestantse Gemeente Exloërmond

Op veel momenten en plaatsen ontmoeten wij de leden van de Protestantse Gemeente (PKN) in ons dorp. De jeugd werkt bijvoorbeeld volledig samen, de vrouwenverenigingen en de diaconieën ontmoeten elkaar. Zo zijn er nog veel meer losse initiatieven te noemen. Maar ook ervaren we een zelfde soort geloofsbeleving tijdens de interkerkelijke diensten, die in aantal sterk zijn gegroeid. Standaard waren al lange tijd de twee interkerkelijke diensten in voor- en najaar, de Hemelvaartsdag en de Kerstnachtdienst. Maar sinds de zomer van 2016 was er voor het eerst sprake van ook nog eens interkerkelijke zomerdiensten.

 

Baptisten Valthermond & Nieuw-Weerdinge

Met verschillende kleinere baptisten gemeenten in de buurt ervaren we ook een eenheid. Concreet wordt die middels een gemeenschappelijk jeugdwerk met de Baptisten in Valthermond. Maar ook het Feest van Pasen op de 1e Paasdag is een prachtige en feestelijke samenwerking. Met de baptisten in Valthermond én Nieuw-Weerdinge is in 2016 ook een gezamenlijk Leerhuis, “De Open Monden”, opgezet. Een jaar later deden ook de Protestantse Gemeenten uit deze drie dorpen mee.

 

Overig

Op voorgangers-niveau en op diaconaal vlak is er ook overleg met de Nieuw-Apostolische Kerk in Tweede Mond. Ook doen zij mee met de lokale Kerstnachtdienst.

 

Onze voorganger preekt vrijmoedig Gods Woord in verschillende kerkgenootschappen waar hij wordt uitgenodigd: van Pinkster tot PKN, van Heerenveen tot Heerlen.

 

Samen met andere kerken uit de wijdere regio is er ook al enkele keren sprake geweest van zeer bemoedigende deelname aan de landelijke Week van Gebed, georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken.

 

Verenigingen

 

Zondag:

 

10.00 uur Zondagsschool & Creche

 

18.00 uur Jeugd (Pastorie, 15-18)

 

19.30 uur Young Adults (18+)

 

Woensdag:

 

19.30 uur Ladies with Love

 

Donderdag:

 

14.00 uur Goud Oud

 

Zaterdag:

 

18.45 uur Bidstond