Over ons

 

Leuk dat we ons even aan je voor mogen stellen! Graag leren we jou ook beter kennen.

Dit zijn wij in ieder geval:

wij zijn een groep van ongeveer honderd personen die van God en mensen leren te houden. In 2e Exloërmond doen we dat al sinds 1905. Van God en mensen houden doen we samen met andere christenen; in Tweede Mond, maar ook wereldwijd. “Baptisten,” zo noemen we ons, behoren dan ook tot één van de grootste protestantse kerken wereldwijd. In Nederland zijn we aangesloten bij een groter verband: de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

 

Wat wij belangrijk vinden is dat iedere persoon zelf een keuze maakt voor God en op grond van die keuze deel wordt van en vorm geeft aan onze gemeenschap. Deze keus voor God en de gemeente wordt bij ons zichtbaar door je te laten dopen, nadat je die keuze zelf hebt gemaakt. Vandaar dat we “baptisten” heten, denk aan het Engelse woord voor “dopen,” “to baptize.”

Iedereen heeft in onze gemeenschap evenveel te zeggen, want iedereen in onze gemeenschap heeft vanwege die bewuste keuze dus zelf een relatie met God. Door naar elkaar te luisteren en naar elkaar om te zien geloven we dat we iets van God mogen zien in ons eigen leven, de gemeenschap en de wereld. Dus wat heb jij ons te zeggen? Wie ben jij? We horen het graag!

 

Onze levensverhalen worden geïnspireerd door de geschiedenisverhalen van de Bijbel. De Bijbel vertelt ons verhalen van de geschiedenis tussen God en mensen. De Hoofrolspeler van het verhaal is Jezus, die door Zijn sterven aan het kruis mogelijk heeft gemaakt dat de relatie tussen God en mensen niet slecht hoeft af te lopen, maar juist hersteld kan worden. Daarom is de Bijbel niet alleen geschiedenis, maar vertelt het ons ook van een hoopvolle toekomst!

 

De herstelde relatie die wij met God mogen hebben maakt ons ontzettend dankbaar en blij - voor altijd! De herstelde relatie helpt ons bijvoorbeeld om goede relaties met elkaar en iedereen in onze omgeving te hebben. Ondanks dat mooie verhaal zijn we - helaas - nog niet perfect, maar we dagen onszelf uit om te leren van die Man die dat wel was; Jezus. Hij had en heeft ontzettend veel wijsheid - en dat kunnen we allemaal wel goed gebruiken. Benieuwd naar Zijn verhaal? Kom eens langs en doe mee met één van onze activiteiten.

 

Check onze Facebook-pagina voor meer up-to-date info en acties

Bekijk dit filmpje voor dat grote verhaal van God en mensen.

Eerste keer bij ons?

 

Leuk dat je overweegt om eens bij ons langs te komen.

Als je dat op zondagochtend wil doen, weet je dan ook enorm welkom!

Als het goed is wordt je in dat geval bij de deur door iemand welkom geheten met een leuke goodie-bag om je nog eens duidelijker “welkom!” te heten.

 

Mocht je nog vragen hebben over de gang van zaken of inhoudelijk over dingen die je hoort, kan je praktisch iedereen wel aanschieten die je ziet in de kerk, maar ook zeker die persoon bij de deur.

 

Kom zoals je bent, want er zijn al zoveel anderen! We hebben geen vaste plaatsen en je moet vooral doen of laten wat bij jou past. We hebben geen kledingvoorschriften of wat voor andere ongein dan ook.

 

De diensten kunnen nog wel eens verschillen. Soms zingen we met een gitaar en orgel, soms met een combo of band. De voorganger verschilt ook nog wel eens. Onze eigen voorganger, Maurits, gaat in ieder geval twee keer in de maand voor.

 

De kinderen zijn tijdens de zondagochtend ook welkom bij de crèche (0-4 jaar) of zondagsschool (4-12 jaar) [INSERT HYPERLINK ‘zondagsschool’]. Vraag de persoon bij de deur eventueel naar de weg.

 

Elke zondag drinken we ook na de kerkdienst nog koffie met elkaar: schuif dan ook gezellig aan. We leren je graag beter kennen!

 

Regelmatig organiseren we ook zogenaamde “gastendiensten,” waarin we ons op het bijzonder richten op mensen die niet zo bekend zijn met de gang van zaken in een kerk of kerkdienst. Check de agenda [INSER LINKT NAAR AGENDA] voor de volgende.

 

Kom je liever bij een andere activiteit langs? Of heb je meer behoefte aan een gesprek of praktische hulp? Neem ook dan gerust contact op.

Geschiedenis van de BGTE (Baptisten Gemeente Tweede Exloërmond)

 

In de jaren 1870-1875 werkte een viskoopman in de Exloërmonden. Deze viskoopman, Harm Werkman, was lid van de baptisten gemeente in Stadskanaal. Naast vis bracht hij ook het evangelie, waardoor mensen tot geloof kwamen. Deze gelovigen kwamen samen in het huis van de familie Schoonbeek in 1e Exloërmond (Stadskanaal was lopend toch een heel eind). Broeder Werkman ging zelf in de diensten voor. De groep breidde zich uit en er was een grotere ruimte nodig. Thomas Pruim stelde zijn woning toen beschikbaar.

 

Hij, maar ook anderen die tot geloof kwamen, werden gedoopt in de baptisten gemeente in Stadskanaal en werden ook lid van die gemeente. Een paar gezinnen verhuisden naar 2e Exloërmond en vonden een plek voor de samenkomsten in het huis van Jan de Jonge, die zich op plaatsnummer 58 een huis had gebouwd. Al gauw werd dit onderkomen te klein. Hendrik Koops had een heem grond gekocht om een huis op te bouwen. De helft ervan gaf hij aan de gemeente en zo begon men in 1905 te bouwen aan een kerk.

 

In januari 1906 was de opening van gebouw Rehoboth. Bij de opening werden twaalf gelovigen gedoopt. De gemeente telde 32 leden en het gebouw bood plaats aan 120 personen. De gemeente, nog onder de vleugels van de moedergemeente Stadskanaal, wilde graag zelfstandig worden. Ook dat gebeurde in 1906. Bij Koninklijk Besluit op 25 mei 1906 begon de gemeente van gedoopte christenen haar geschiedenis. Haar eerste voorganger werd beroepen op eerste Kerstdag 1910. Zo kwam Jan Huizinga de gemeente dienen, naast zijn werk als hoeden- en pettenkoopman.

 

Het huidige kerkgebouw is gebouwd in 1922 (en is in de jaren 80 uitgebreid). Dat vroeg destijds offers, ook al omdat er een migratie op gang kwam naar Twente, Eindhoven en de mijnstreek. Het veen raakte op en daar was werk. Ook in de vijftiger jaren vertrokken er veel gezinnen; bijvoorbeeld naar Alblasserdam. Dat alles had wel tot gevolg dat ook in die plaatsen gemeenten werden gesticht.

Onze Missie, Visie & Waarden

 

In 2013-2014 hebben we als gemeente min of meer noodgedwongen besloten om ons eens stevig te bezinnen op de toekomst. Uit dat bezinnings-proces volgde een missionair gemeente-opbouw-plan. Dit plan, met een visie voor de aankomende jaren, zijn wij op dit moment vol geloof aan het uitvoeren. Soms best een beetje spannend! Tegelijkertijd zien wij ondertussen al dat God deze stappen zegent en merken we dankbaar een stijgende lijn op. We kijken met de volgende missie, visie en waarden dus vol verwachting uit naar de toekomst. Kijk je mee?

 

Missie

Jezus eren, Zijn harmonie beleven en Zijn liefde bekendmaken van ‘mond tot mond’!

 

Visie

- Er is een aanstekelijke eigentijdse gemeente waarin de eer en aanbidding van God op de eerste plaats komt. Blij met God!

- Met toewijding en overgave aan Hem en met liefde en verdraagzaamheid naar elkaar wordt met blijdschap een verscheidenheid aan gaven gebruikt om Zijn gemeente als Zijn discipelen te dienen.

- Er is ruimte voor de werking en leiding van de Heilige geest en veel aandacht voor taaktoerusting op grond van Bijbelse uitgangspunten.

- Er is naast plaats voor troost, bemoediging en persoonlijke aandacht voor de ouderen en zieken in de gemeente veel aandacht en prioriteit voor jeugdwerk en het leiden van jongeren tot de Heer.

- Met een warmte en bewogenheid om plaatsgenoten te helpen, te ondersteunen en daardoor te kunnen bereiken met het Evangelie staat de gemeente midden in de samenleving van 2e Exloërmond en omgeving.

- Als dorpsgemeente is er het bewustzijn dat samenwerking met nabijgelegen zustergemeenten een meerwaarde heeft met betrekking tot de missie van de gemeente.

 

Waarden

- De Bijbel staat centraal in woord en daad

- In gebed vinden wij het directe contact met God

- Wij gaan als een liefdevol gezin met elkaar om

- Oud is er voor jong en jong is er voor oud

- Wij zoeken samenwerking in verbondenheid; ook buiten onze kerkmuren

- Onze blijdschap in Christus delen wij graag met iedereen

- Wij zijn dienstbaar aanwezig in onze dorpsgemeenschap en daarbuiten

 

 

Statuten

Klik hier om onze statuten te bekijken.

 

 

Onze voorganger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurits is met zijn vrouw en dochtertje in augustus 2015 in onze pastorie in 2e Exloërmond komen wonen. Zij  wisten zich geroepen om onze gemeente te dienen en om met de gemeente verder uitwerking te geven aan het gemeente-opbouw-plan.

Maurits is na zijn middelbare school twee jaar op zendingsreis geweest met Operatie

Mobilisatie, in Azië en het Midden-Oosten. De mooie en goede dingen die God wereldwijd aan

het doen was raakte hem in die twee jaar en bevestigde hem daarna in zijn keuze voor een theologie-studie aan de Christelijk Gereformeerde Universiteit (bachelor) en aan Tyndale Theological Seminary (master), in combinatie met het kerkelijk diploma van het Baptisten Seminarium in Amsterdam.

 

 “Wij zijn al snel van de Tweede Mondjes gaan houden! Het is een prachtigvolk, met het hart op de juiste plaats. Dat proef ik zowel binnen de gemeente, als ook in het hele dorp. We zijn blij dat we zo warm zijn opgenomen hier en voelen ons bevoorrecht om mee te bouwen aan de gemeente en het dorp. In het gemeente-werk ervaar ik de grote diversiteit als erg positief voor mezelf. In de ochtend een rouwproces begeleiden en ’s middags met kinderen uit de buurt gaan knutselen, om ’s avonds weer te vergaderen over mooie dingen of een preek te schrijven. Prachtig om de hele dag door met God en met mensen bezig te mogen zijn.”

 

“Ik geniet van de vele verbindingen die ik mag zoeken en leggen: tussen God en mensen, tussen de Bijbel en het alledaagse leven, tussen oud en jong, tussen kerk en samenleving.

Mijn passie is daarom ook zorgen voor Bijbel-verklarende prediking en inspirerend onderwijs op een manier die alle mensen uitdaagt om Jezus radicaal na te volgen. Uit liefde voor God en mensen wil ik zo mensen dienen met mijn bezonnenheid, authenticiteit en pastorale bewogenheid. Ik hoop en bid dat ik zo mijn eigen roeping kan verbinden met de roeping van de gemeente, namelijk: om discipelen te maken onder alle volken, tot Zijn eer.”

 

Maurits is ook goed bereikbaar voor iedereen die niet verbonden is aan onze gemeente,

voor vragen, een luisterend oor, gesprek, kop koffie of een wandeling (klik hier voor de contactgegevens).

 

 

Verenigingen

 

Zondag:

 

10.00 uur Zondagsschool & Creche

 

18.00 uur Jeugd (Pastorie, 15-18)

 

19.30 uur Young Adults (18+)

 

Woensdag:

 

19.30 uur Ladies with Love

 

Donderdag:

 

14.00 uur Goud Oud

 

Zaterdag:

 

18.45 uur Bidstond