Over ons

 

Wie ben jij? Leuk dat we je ons even aan je voor mogen stellen! Graag leren we je beter kennen. Dit zijn wij in ieder geval: we zijn een groep mensen van ongeveer honderd mensen die van God en mensen leren te houden. Dat doen we samen met andere christenen; in Tweede Mond, maar ook wereldwijd. “Baptisten,” zo noemen we ons, behoren dan ook tot één van de grootste protestantse kerken wereldwijd. Wat wij belangrijk vinden is dat ieder persoon zelf een keuze maakt voor God en op grond van die keuze deel wordt van en vorm geeft aan onze gemeenschap. Liefde laat zich immers niet dwingen... Daarom heeft iedereen in onze gemeenschap ook evenveel te zeggen. Want door naar elkaar te luisteren en naar elkaar om te zien geloven we dat we iets van God mogen zien in ons eigen leven, de gemeenschap en de wereld. Dus wat heb jij ons te zeggen? Wie ben jij? We horen het graag!

 

Onze levensverhalen worden geïnspireerd door het verhaal van de Bijbel. De Bijbel laat namelijk het verhaal van God en mensen zien. De hoofrolspeler van het verhaal is Jezus, die door Zijn sterven aan het kruis heeft mogelijk gemaakt dat de relatie tussen God en mensen niet slecht hoeft af te lopen, maar juist hersteld kan worden. De herstelde relatie die wij met God mogen hebben maakt ons ontzettend dankbaar en blij -­‐ voor altijd! De herstelde relatie helpt ons bijvoorbeeld om goede relaties met elkaar en iedereen in onze omgeving te hebben. Ondanks dat mooie verhaal zijn we -­‐ helaas -­‐ nog niet perfect, maar we dagen onszelf uit om te leren van die Man die dat wel was; Jezus. Hij had en heeft ontzettend veel wijsheid -­‐ en dat kunnen we allemaal wel goed gebruiken. Benieuwd naar Zijn verhaal? Kom eens langs!

 

Doe mee! / Join the club! Alle activiteiten van onze gemeenschap zijn vrijblijvend en toegankelijk voor iedereen. Dus kies uit wat bij je past en kom gewoon eens kijken! Op onze website, www.bgte.nl, vind je nog meer up-­‐to-­‐date info over al onze activiteiten. Tenzij anders aangegeven vinden de activiteiten plaats in ons pittoreske kerkgebouwtje, aan het Zuiderdiep 85, in Tweede Exloërmond. Als je geen vervoer kan regelen, halen en brengen we je -­‐ als het even kan -­‐ met alle liefde!

 

 

Onze Missie

 

Jezus eren, Zijn harmonie beleven en Zijn liefde bekendmaken van ‘mond tot mond’

 

 

Visie

 

• Er is een aanstekelijke eigentijdse gemeente waarin de eer en aanbidding van God op de eerste plaats komt. Blij met God!

• Met toewijding en overgave aan Hem en met liefde en verdraagzaamheid naar elkaar wordt met blijdschap een verscheidenheid aan gaven gebruikt om Zijn gemeente als Zijn discipelen te dienen.

• Er is ruimte voor de werking en leiding van de Heilige geest en veel aandacht voor taaktoerusting op grond van Bijbelse uitgangspunten.

• Er is naast plaats voor troost, bemoediging en persoonlijke aandacht voor de ouderen en zieken in de gemeente veel aandacht en prioriteit voor jeugdwerk en het leiden van jongeren tot de Heer. • Met een warmte en bewogenheid om plaatsgenoten te helpen, te ondersteunen en daardoor te kunnen bereiken met het Evangelie staat de gemeente midden in de samenleving van 2e Exloërmond en omgeving. • Als dorpsgemeente is er het bewustzijn dat samenwerking met nabijgelegen zustergemeenten een meerwaarde heeft met betrekking tot de missie van de gemeente.

 

 

Waarden

 

• De Bijbel staat centraal in woord en daad • In gebed vinden wij het directe contact met God • Wij gaan als een liefdevol gezin met elkaar om • Oud is er voor jong en jong is er voor oud • Wij zoeken samenwerking in verbondenheid, ook buiten onze kerkmuren • Onze blijdschap in Christus delen wij graag met iedereen • Wij zijn dienstbaar aanwezig in onze dorpsgemeenschap en daarbuiten

Geschiedenis van de BGTE (Baptisten Gemeente Tweede Exloërmond)

 

In de jaren 1870-1875 werkte een viskoopman in de Exloërmonden. Deze viskoopman, Harm Werkman, was lid van de baptisten gemeente in Stadskanaal. Naast vis bracht hij ook het evangelie, waardoor mensen tot geloof kwamen. Deze gelovigen kwamen samen in het huis van de familie Schoonbeek in 1e Exloërmond (Stadskanaal was lopend toch een heel eind). Broeder Werkman ging zelf in de diensten voor. De groep breidde zich uit en er was een grotere ruimte nodig. Thomas Pruim stelde zijn woning toen beschikbaar.

 

Hij, maar ook anderen die tot geloof kwamen, werden gedoopt in de baptisten gemeente in Stadskanaal en werden ook lid van die gemeente. Een paar gezinnen verhuisden naar 2e Exloërmond en vonden een plek voor de samenkomsten in het huis van Jan de Jonge, die zich op plaatsnummer 58 een huis had gebouwd. Al gauw werd dit onderkomen te klein. Hendrik Koops had een heem grond gekocht om een huis op te bouwen. De helft ervan gaf hij aan de gemeente en zo begon men in 1905 te bouwen aan een kerk.

 

In januari 1906 was de opening van gebouw Rehoboth. Bij de opening werden twaalf gelovigen gedoopt. De gemeente telde 32 leden en het gebouw bood plaats aan 120 personen. De gemeente, nog onder de vleugels van de moedergemeente Stadskanaal, wilde graag zelfstandig worden. Ook dat gebeurde in 1906. Bij Koninklijk Besluit op 25 mei 1906 begon de gemeente van gedoopte christenen haar geschiedenis. Haar eerste voorganger werd beroepen op eerste Kerstdag 1910. Zo kwam Jan Huizinga de gemeente dienen, naast zijn werk als hoeden- en pettenkoopman.

 

Het huidige kerkgebouw is gebouwd in 1922 (en is in de jaren 80 uitgebreid). Dat vroeg destijds offers, ook al omdat er een migratie op gang kwam naar Twente, Eindhoven en de mijnstreek. Het veen raakte op en daar was werk. Ook in de vijftiger jaren vertrokken er veel gezinnen; bijvoorbeeld naar Alblasserdam. Dat alles had wel tot gevolg dat ook in die plaatsen gemeenten werden gesticht.

Verenigingen

 

Zondag:

 

10.00 uur Zondagsschool

 

18.00 uur Youth (15-18)

 

Dinsdag:

 

19.00 uur Bijbelstudie

 

Woensdag:

 

19.30 uur Lovely Ladies

 

Donderdag:

 

14.00 uur Goud Oud

 

Zaterdag:

 

18.45 uur Bidstond