Zorg voor iedereen

 

Cirkels

Ieder lid of vriend van onze gemeente hebben we pastoraal willen borgen binnen een bepaalde cirkel van broers en zussen die naar elkaar omzien.

 

Pastoraal bezoekwerk (Pastoraal Team)

Binnen de gemeente willen we elkaar ook thuis bezoeken voor ontmoeting, relaties opbouwen, troosten, bemoedigen en aansporen. Twee dames hebben een speciale aanstelling binnen de gemeente om dit te doen. Die noemen we de “diaconessen.” Verder hebben de oudsten en diakenen hier ook een taak. Voor specifieke zaken of zaken die nog een laag dieper gaan op pastoraal, geestelijk gebied worden mensen ook door leden van het pastoraal team (en/of de voorganger) bezocht. Zo willen we het “pastoraat” vormgeven, dat wil zeggen: omzien naar elkaar zoals Jezus als de Goede Herder (= “pastor”) naar Zijn schapen omziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voedselbank

Niet alleen binnen de kerk, maar juist ook in ons dorp willen we er voor de mensen zijn. Dit doen we allereerst vanuit de persoonlijke relaties die we hebben met mensen, buren, dorpsgenoten. Daarnaast is een concreet voorbeeld van ons verlangen mensen te helpen onze betrokkenheid bij de lokale voedselbank. Daar werken vrijwilligers uit onze gemeente en als gemeente zamelen we boodschappen en geld in om dit werk te ondersteunen, samen met de andere kerken in Tweede Mond.

 

Diaconie

Samen met de andere kerken in Tweede Mond zoeken we telkens naar nieuwe wegen om ons geloof handen en voeten te geven in ons dorp. Dit doen we bijvoorbeeld tijdens vergaderingen met elkaar, waarbij soms ook iemand van het Sociaal Team de Monden aanwezig is.

Verenigingen

 

Zondag:

 

10.00 uur Zondagsschool & Creche

 

18.00 uur Jeugd (Pastorie, 15-18)

 

19.30 uur Young Adults (18+)

 

Woensdag:

 

19.30 uur Ladies with Love

 

Donderdag:

 

14.00 uur Goud Oud

 

Zaterdag:

 

18.45 uur Bidstond